Missie & Kernwaarden Navigators

Navigators Studentenvereniging Delft is een christelijke studentenvereniging aangesloten bij Stichting de Navigators met het motto; ‘Christus kennen en Hem bekendmaken’, waarbij het fundament als volgt wordt verwoord in de visie ‘Elke student in Nederland in ontmoeting met Jezus brengen en hen uitdagen om Hem na te volgen zodat hun leven bijdraagt aan het zichtbaar worden van Zijn Koninkrijk in alle aspecten van de maatschappij.’ Om deze visie handen en voeten te geven heeft NSV de missie: ‘Leiders helpen om dagelijks met Jezus te leven en net als Hij discipelen te maken die discipelen maken.’

Visie

Navigators Studentenvereniging Delft is een groeiende en bloeiende studentenvereniging die op een missionaire manier in de studentenwereld wil staan. Wij zien deze vereniging als een middel van God om studenten een plek te geven waar ze samen met medestudenten kunnen genieten en groeien in hun relatie met Jezus. Op deze manier mogen we een lichtend licht zijn binnen de stad Delft en werkzaam zijn in Zijn Koninkrijk. We zien door de jaren heen de werking van Gods Geest binnen onze vereniging en weten ons gezegend met de plek waar we nu staan.

Doelen

NS-Delft als onderdeel van NSV, deelt de doelen van NSV. De doelen voor NSV komen voort uit de eerder beschreven visie, missie en waarden en worden als volgt beschreven:

  • ‘Geboren in het Koninkrijk’; studenten – zowel kerkelijk als niet-kerkelijk – komen tot persoonlijke geloofsovergave aan Jezus en leren dit proces voor zichzelf verwoorden.
  • ‘Relatie met Jezus de Koning’; studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven.
  • ‘Meewerken met Jezus de Koning’; studenten leren Gods hart kennen voor mensen die Hem nog niet kennen, en kiezen ervoor een getuigende levensstijl te ontwikkelen. Zij zijn als individuen en als groep op een relevante manier present in de studentenwereld door het evangelie te communiceren en voor te leven, zodat studenten tot persoonlijk geloven komen.

 

Discipelschap

Dit alles willen we doen als discipelschapsbeweging, een vereniging waar discipelschap centraal staat. In het kort is een discipel een navolger van Jezus. Daarmee word je als discipel uitgenodigd om te kijken naar Wie Hij is en wat Hij doet. Dan zie je dat Zijn leven bepaald wordt door drie relaties, die heel dicht bij Zijn hart liggen en zie je dat je zelf ook uitgenodigd wordt om op deze manier te leven. Je zou die drie relaties simpel kunnen onthouden met de volgende illustratie:

 

Allereerst de relatie met zijn Vader (‘boven’). We zien dat Jezus tijd doorbrengt in ‘eenzaamheid’ om zijn Vader te zoeken (bv. Markus 1:35), dat Hij zich in zijn prioriteiten laat leiden door wat Hij de Vader ziet doen (Johannes 5:19), dat Hij de Vader openlijk dankt voor wat Hij doet (Lukas 10:21), etc. Steeds zoekt hij de verbinding met Zijn Vader.

Vervolgens de relatie met zijn discipelen (‘binnen’). We zien dat Hij tijd met hen doorbrengt, dat Hij hen opbouwt, dat Hij hen uitdaagt om het Koninkrijk van Zijn Vader te bouwen en dat Hij zich ook door hen liet bemoedigen (liefhebben – zoals Johannes bijvoorbeeld, en in zijn mens-zijn zal Hij zich ook gesteund hebben ge¬weten door hen – denk aan de steun die Hij zocht bij hen in Gethsemane door voor Hem te waken in gebed).

Tot slot zie je dat Hij zich uitstrekt naar mensen om Hem heen die God nog niet kennen (zoals Zacheüs, Levi, etc.) en die in nood waren (zo gaf Hij bijvoorbeeld voedsel en genezing aan hen die dat nodig hadden) (‘buiten’). Hij wachtte niet tot zij haar Hem toekwamen, maar ging naar hen juist toe! Hij nam initiatief. Wij worden uitgenodigd om ook zo driedimensionaal te leven en onze focus te hebben op deze drie relaties; ze geven een compleet beeld van wat het betekent om een discipel te zijn.

Het verlangen is dat we een aantrekkelijke driedimensionale levensstijl ontwikkelen als discipelen van Jezus die imiteerbaar is. Dat betekent dat anderen zien hoe jij leeft met Jezus en hoe zij dat kunnen navolgen (2 Timotheüs 3:10)! Daarvoor moet je leven inzichtelijk zijn voor anderen, moeten zij kunnen zien hoe jij optrekt met anderen, hoe jij keuzes maakt, etc. en moet jouw leven ‘overdraagbaar’ zijn: ze kunnen wat jij doet ook makkelijk zelf doen (dat zit ondermeer in simpele methodes, disciplines & structuren in je leven die jou helpen om Jezus na te volgen).