Vereniging: wie zijn wij?

Navigators Studentenvereniging Delft

Wij zijn Navigators Studentenvereniging Delft. Een open kleinschalige studentenvereniging met hart voor Jezus. Bij ons vind je diepgang en geloof, gezelligheid en vriendschappen. Ook als je (nog) niet weet wat je gelooft, dan ben je bij ons van harte welkom.

Hier staan wij voor

NS-Delft is onderdeel van Navigators Studentenverenigingen in Nederland, wat weer onderdeel is van Navigators, een interkerkelijke en internationale beweging met als doel om Christus te leren kennen en Hem bekend maken. Als Navigators Delft delen wij de droom om elke student in Nederland in ontmoeting met Jezus brengen en hen uit te dagen om Hem na te volgen zodat hun leven bijdraagt aan het zichtbaar worden van Gods Koninkrijk in alle aspecten van de maatschappij.

Verenigingsavonden

Dinsdagavond is dé verenigingsavond van NS-Delft. Afwisselend zijn dit avonden met de hele vereniging of met je zub. Aansluitend houden we vaak een gezamenlijke borrel in het centrum van Delft of op een verenigingshuis.

Thema-avond

Eens per maand hebben we een thema-avond. We beginnen deze avond met een gedeelde maaltijd in het centrum van Delft. Op een thema-avond hebben we meestal een moment van aanbidding en wordt er een spreker uitgenodigd. Thema’s die op een verenigingsavond voorbij komen zijn bijvoorbeeld: wandelen met God, geld en bezit of praktische tools voor stille tijd.

Verenigingsavond

We hebben ook eens per maand een verenigingsavond. Verenigingsavonden heel divers en kunnen van alles inhouden, zoals een gezellige avond met spelletjes en een borrel, een (evangelisatie-achtige) actie in de binnenstad, of we zoeken het contact op met andere verenigingen. Deze avond starten we, net als een thema-avond, met een maaltijd.

Zubs

Twee keer per maand is er een zubavond op de dinsdag. De zubs zijn kleine groepjes van 4 tot 6 leden. In de zub eten we met elkaar en lezen we uit de Bijbel, bidden we samen en bevragen en bemoedigen we elkaar. De zubs vormen het hart van de vereniging. Ze hebben als doel God (beter) te leren kennen en te leren het geloof toe te passen in ons leven. Maar ook vooral om elkaar beter te leren kennen en er voor elkaar te zijn waar nodig.

Activiteiten

Activiteiten NS-Delft

Naast de wekelijkse dinsdagavond vinden er jaarlijks vele activiteiten plaats. Elk jaar beginnen we met het introductieweekend voor alle nieuwe leden. Tijdens dit ontspannende weekend leer je de leden goed kennen en ontdek je meer over Navigators Delft. In mei gaan we ook een weekend weg. Dit weekend is gericht op geloofsopbouw. Er worden sprekers uitgenodigd, en we gaan uiteen in de zubs. Tijdens dit weekend staat één thema centraal. Thema’s die de afgelopen jaren voorbij kwamen waren onder meer ‘Geloofsovergave’ en ‘De Heilige Geest’. In de week van drie maart vieren we onze Dies, de verjaardag van de vereniging. Dit is een van de hoogtepunten van het verenigingsjaar. Gedurende de Dies vinden allerlei activiteiten plaats. Traditioneel wordt deze afgesloten met een gala. Daarnaast organiseren we ieder jaar een kringhuisstrijd, een kerstdiner en geven we een Alphacursus. Ook zijn we betrokken bij Studentlife waarbij we op de campus met studenten in gesprek gaan over geloof.

Landelijke activiteiten

Jaarlijks zijn er 3 landelijke NSV-evenementen. Eén daarvan is het Focusweekend. Het weekend bestaat vooral uit veel inspirerende lezingen, praise-avonden en gebedsdiensten. Aan het eind van het weekend ga je dus weer met veel geestelijke bagage naar huis én heb je ook nog eens veel leuke mensen leren kennen. Bij het Navigators Songfestival brengt elke Navigatorsvereniging één nummer ten gehore en eindigt met een groot feest. De winnende stad krijgt de eer het evenement het volgende jaar te organiseren. Wie weet neem jij namens Delft plaats in de band en breng jij het NSV-songfestival voor het eerst naar Delft. Aan het einde van het jaar is er de NSV-sportdag. Er wordt een veelvoud aan sporten en spellen beoefend en na afloop is er een groot feest. Navigators Delft doet altijd fanatiek mee aan de Sportdag en is erg succesvol. In 2016 werd de zesde overwinning behaald, en daarmee gaan we aan kop in het all-time klassement.