Wie zijn wij?

Wij zijn een breed Christelijke studentenvereniging met een oog op kleinschaligheid. Wij willen namelijk ieder lid opbouwen in geloof zodat zij na een aantal jaar wat ze hebben geleerd zelf ook mogen doorgeven (2 Tim 2:2). De kleinschaligheid is terug te vinden in de structuur van onze vereniging. De focus op persoonlijke geloofsgroei maakt dat we als een beweging onder studenten kunnen getuigen van het werk dat Jezus Christus in ons leven heeft gedaan.

NSV

Navigators Delft is onderdeel van de landelijke beweging Navigators Studenten Verenigingen (NSV). Al deze verenigingen delen dezelfde missie en visie. NSV en haar vereniging organiseren veel landelijke activiteiten zoals een landelijke conferentie FOCUS, een sportdag, een songfestival, een weekend voor de toerusting van kringleiders en bijeenkomsten voor de toerusting van besturen.

Wij werken volgens het franchise contract.

Broederverenigingen

Navigators Delft is een van de verschillende christelijke studentenverenigingen binnen Delft. Naast Navigators vinden zowel C.S.F.R., C.S.R., VGSD en RKJ hun grondslag in het christelijk geloof.

De kracht van NS-DElft ligt in de kleinschaligheid en diversiteit. Kleinschaligheid maakt dat wij binnen de zub een persoonlijk, verantwoordelijkheid gedreven programma kunnen neerzetten. Diversiteit maakt onze vereniging niet alleen heel kleurrijk, maar verrijkt ook de verenigingsavonden, kringen en gesprekken met verschillende perspectieven. Waar we allemaal van kunnen leren.

weekmail_15
owee2019
intro2019