Staf van Navigators Delft

Het stafteam is samen met het bestuur verantwoordelijk voor de koers van NS-Delft. Samen bouwen we aan een missionaire beweging van discipelen en helpen we leiders om dagelijks met Jezus te leven en net als Hij discipelen te maken die discipelen maken. Het stafteam biedt hierin begeleiding, coaching en training. Persoonlijke relaties en samen optrekken staan hierbij centraal.

Stafleden

Koos van der Linden

Mijn droom is...

… een nieuwe generatie christenen die radicaal ‘anders’ is; een herstelde kerk die leeft vanuit kracht; een wereld waarin we God duidelijk aan het werk zien. Mijn droom zijn mensen die leven en tot bron van leven zijn.

Waarom Navigators?

Studenten zijn leiders van de toekomst. Als deze toekomstige leiders leren leven met Jezus en dat leren door te geven, kan de hele wereld bereikt worden. Dat is wat Navigators doet

Wat doe ik?

Ik trek met studenten op en help hun in de groei van hun persoonlijke geloof, in het ontwikkelen van visie, in leiderschap en in getuigen.

Tim Breugem

Mijn droom...

Een beweging van studenten die – als ze verbonden raken met God, zichzelf en anderen – tot leven komen en leven gaan doorgeven. Dat zal impact hebben om kerk, maatschappij, overheid en bedrijfsleven!

Waarom Navigators?

Navigators is een organisatie die vanuit een sterk relationeel DNA betrokken wil zijn met mensen en hen wil vormen tot leiders en arbeiders voor Gods Koninkrijk. Dat spreekt mij enorm aan!

Wat ik doe...

Binnen NSV leid ik het team dat verantwoordelijk is voor het opleidings- en trainingsjaar voor nieuwe staf en andere geïnteresseerden in leiderschap, discipelschap en karakterontwikkeling, genaamd Naventure. Daarnaast leid ik het team dat verantwoordelijk is voor de Netwerk ‘bediening’, één van de twee andere takken van studentenwerk (naast Internationale Studenten en de Studentenverenigingen). Naast deze rollen maak ik ook deel uit van het landelijke leiderschaps- en managementteam.

Doe jij mee?

Wil jij als partner betrokken raken in onze missie als Navigators en mee bouwen aan Gods Koninkrijk in en door studenten heen? Dan zouden wij je daar graag bij willen betrekken! Dat kan door meeleven (nieuwsbrief), gebed (gebedsmail) of financiële ondersteuning.

Voor meer informatie over het stafwerk kun je terecht op https://www.navigators.nl/nsv of je kunt mailen naar de stafleden zelf: koos.vanderlinden[at]navigators.nl of tim.breugem[at]navigators.nl.