Een kringhuis is een groep van 12 tot 20 mensen. Binnen de kringhuizen worden meerdere zubs (bijbelkringen) gevormd. Eén keer in de twee weken komt een kringhuis bijeen; eet samen, en gaat vervolgens uiteen in de zubs om de bijbel te bestuderen. Na de zub is er een verenigingsborrel in de Congo. De vereniging is opgedeeld in kringhuizen om de kleinschaligheid te bevorderen. Wij geloven als vereniging dat kleinschaligheid goed is voor het opbouwen van vriendschappen en de vertrouwensband. En binnen een vertrouwde sfeer is er meer ruimte voor geloofsgroei.

Cefas_logo

De apostel Petrus heette eerst Simon en was een broer van Andreas. Beiden waren visser en werden volgelingen van Jezus na hun ontmoeting bij het Meer van Galilea. Simon kreeg een vooraanstaande positie onder Jezus’ leerlingen. De naam Petrus, Aramees voor ‘steenrots’, kreeg Simon van Jezus al bij de eerste ontmoeting (Johannes 1:42). Jezus zei dat hij zijn kerk zou bouwen op Petrus als op een rots en dat hij hem de sleutels van de hemel zou geven. Petrus was een persoon die alles behalve perfect was, maar Jezus had zijn vertrouwen in hem gesteld en noemde hem een steenrots, een plaats waar Hij Zijn kerk zou bouwen. In het Aramees is dit Céfas.

‘Céfas is een groep waar leden worden uitgedaagd hun geloof te onderzoeken en te vormen tot een rotsvast persoonlijk geloof, waarin het geloof delen met anderen gebruikelijk is.’

De studententijd is een tijd dat iemand zich losmaakt van zijn ouders, in een nieuwe omgeving komt, nieuwe vrienden maakt en mag onderzoeken wat hij/zij vindt. Het is als het ware een tussenstation tussen zijn/haar jeugd en het burgerleven. Wij als groep willen graag een plek bieden waarin de student gesteund wordt in zijn/haar zoektocht in het geloof, sociale ontwikkeling en studie. Graag dagen we onze leden uit om stappen in geloof te zetten, om de persoonlijke relatie met Jezus aan te gaan of verder te ontwikkelen en leren kennen van het vaderhart van God. Zoals Jezus verbonden was met zijn Vader, zijn discipelen en de mensen om Hem heen, zo willen wij ook onze groep vormgeven op een manier dat we zowel naar boven, naar binnen, als naar buiten met elkaar mogen groeien.

VD-logo

Bij VillaDelft vormen relaties het fundament van de hele groep. Door relaties kan openheid ontstaan, deze maakt het mogelijk dat groepsleden elkaar kunnen steunen.

Daarnaast moet VillaDelft een veilig oefenterrein (sandbox) zijn voor haar leden. De leden leren van elkaar en motiveren elkaar. Hier geldt: je leert door te doen. Maar binnen veilige omgeving van de groep. Het is de bedoeling dat elk lid actief investeert in iemand in zijn omgeving die niet (of pas) gelooft. Daarnaast worden leden uitgedaagd iemand mee te nemen naar StudentAlpha. Dit is de ‘zandbak buiten’.

De Bijbel heeft een hoop te zeggen over ons dagelijks leven. Wat we geloven bepaalt ons dagelijks leven, tot in de kleinste details. Als wij willen worden als Jezus is het lezen en interpreteren van de Bijbel van het grootste belang. Dit wordt voornamelijk gedaan tijdens de Zubs, daar wordt de conversie gemaakt van Bijbel naar inzicht naar praktische toepassing naar acties.

Meer informatie is te vinden op de website.

Lev

Lev moet nog een omschrijving voor op de website maken.